top of page

Stabil AB är i huvudsak totalentrepenör med helhetslösningar för in- och utvändig byggnation.

Vi åtar oss även uppdrag som underentrepenör till

större byggföretag.

Våra Kärnvärden är
Kvalité - Säkerhet - Din Trygghet
Vi lägger värde på att erbjuda en helhetslösning där vi agerar samordnare genom hela ditt byggnations projekt. Med över 10 års erfarenhet och stort nätverk av samarbetspartners ser vi till att allt utförs noggrant med säkerhet och hög kvalitet.
TJÄNSTER
Våra Tjänster
Vi arbetar med privatpersoner såväl som företag och utför både större och mindre arbeten. Nedan ser du en kort överblick över våra tjänster: 
Bygg

Snickeri, måleri, markarbeten.

Balkongrenovering

Omgjutning, utökning, byten av fronter/ räcken.

Fasadrenovering

Isolering, fasadputs och fasadmålning.

Bygghissar

Personal och material Hiss

Takrenovering

Professionell takläggning (plåt, tegel och papp).

Byggnadsställningar &
Väderskydd

Byggnadsställningar i alla storlekar samt väderskydd.

KVALITE
Säkerhet, Miljö och Kvalitéts Policy
Vi tar säkerhet, miljö och kvalité på allvar.
Vi organiserar därför allt vårt arbete med fasta rutiner enligt en tydlig och välplanerad säkerhets, miljö och kvalitéts plan.
Säkerhets policy

Vår säkerhetsmedvetenhet går alltid i första hand. Säkerhetsarbetet går ut på att förebygga och undanröja risker.

Vi utbildar därför alltid våra montörer inom ställningsmontering, arbetssäkerhet och första hjälpen.

Vi på Stabil är medlemmar i STIB och innehar kollektivavtal.

Miljö policy

Vår företagetsverksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att negativ påverkan på miljön minimeras. Vi strävar alltid efter en långsiktig och hållbar utvecklinggenom att, där det är möjligt, välja resurssnåla metoder och förnyelsebart material med hänsyn till förutsättningarna.

Kvalitéts policy

Det är vår ambition att få alla anställda att utöva kvalitets tänkande genom att bedriva ett kontinuerligt fortbildnings och informationsarbete genom återkommande revisioner. 

Detta arbete inriktas framför allt på att förebygga fel och misstag men också på att dessa upptäcks och rättas till.

Instagram
Galleri
OM OSS
Om Oss
Vi är ett väletablerat och komplett byggföretag. Med över 10 års erfarenhet inom byggbranschen erbjuder vi totallösningar inom nyproduktion samt ROT arbeten.
Vår affärsidé är att alltid utföra vårt arbete med fokus på
högsta möjliga standard, service och samarbetsvilja.

Vår målsättning är att ha rikets nöjdaste kunder. 
KONTAKT
Kontakt
Kontakta oss gärna för prisuppgifter eller annan information. Vi arbetar med såväl privatpersoner som företag och utför både större- och mindre arbeten.
Kostnadsförslag

Här kan du kontakta oss vid funderingar.

Skicka med era kontaktuppgifter och önskemål.

Gärna med en kompletterande ritning eller andra bilder.

Vi svarar så fort vi kan!

Arbeta med oss

Skicka CV samt presentation till:

Adress

Segelbåtsvägen 7

112 64 Stockholm

info@stabilbygg.se

Tack för ditt intresse, vi återkommer så snart som möjligt!

Offert
bottom of page