Behöver ditt företag snabb leverans och information på 

Bygg och Ställningar?

Våra Kärnvärden är
Kvalité - Säkerhet - Din Trygghet
Vi är företaget som ger dig det lilla extra när det kommer till byggnadsställningar och det mesta som kan tänkas behövas inom områden som
fasadrenoveringar, väderskydd, takrenoveringar samt måleri och snickeri.
 
Våra Tjänster
Vi arbetar med privatpersoner såväl som företag och utför både större och mindre arbeten. Nedan ser du en kort överblick över våra tjänster: 
Ställningar

Byggnadsställningar från stora fasader till mindre privata villor.

Fasadrenoveringar

Isolering, fasadputs och fasadmålning.

Takrenovering
Väderskydd

"Behöver du skyddat arbete har vi skydd för alla vind och väder."

Bygghissar

Personal och material Hiss

Bemmaning

Vi hyr ut certifierad personal inom ställningsbygge, hantverk, målning och snickeri.

 
Säkerhet, Miljö och Kvalitéts Policy
Vi tar säkerhet, miljö och kvalité på allvar.
Vi organiserar därför allt vårt arbete med fasta rutiner enligt en tydlig och väl planerad säkerhets, miljö och kvalitéts plan.
Säkerhets policy

Vår säkerhetsmedvetenhet går alltid i första hand. Säkerhetsarbetet går ut på att förebygga och undanröja risker.

Vi utbildar därför alltid våra montörer inom ställningsmontering, arbetssäkerhet och första hjälpen.

Vi på Stabil är medlemmar i STIB och innehar kollektivavtal.

Miljö policy

Vår företagetsverksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att negativ påverkan på miljön minimeras. Vi strävar alltid efter en långsiktig och hållbar utvecklinggenom att, där det är möjligt, välja resurssnåla metoder och förnyelsebart material med hänsyn till förutsättningarna.

Kvalitéts policy

Det är vår ambition att få alla anställda att utöva kvalitets tänkande genom att bedriva ett kontinuerligt fortbildnings och informationsarbete genom återkommande revisioner. 

Detta arbete inriktas framför allt på att förebygga fel och misstag men också på att dessa upptäcks och rättas till.

 
Instagram
 
Om Oss
Vi är ett fasad och ställnings företag som monterar fasadställningar, tak bomlag, balkong ställningar och väderskydd, samt transporterar och hyr ut ställningar över hela Stockholmsområdet.
Vår affärsidé

Är att alltid leverera rätt projekt i rätt tid med fokus på hög standard, kundservice, flexibilitet och samarbetsvilja.

Vi åtar oss alla typer av ställningsarbete, stort som smått.

Vår målsättning är inget annat än att ha nöjda kunder.

 
Kontakt
Kontakta oss gärna för prisuppgifter eller annan information. Vi arbetar med såväl privatpersoner som företag och utför både större- och mindre arbeten.
Gratis Offert

Här kan du beställa byggnadsställning.

Skicka med era kontaktuppgifter och önskemål.

Gärna med en kompletterande ritning eller andra bilder.

 

Vi svarar så fort vi kan!

Arbeta med oss

Skicka CV samt presentation till:

Besöks adress

Segelbåtsvägen 7

112 64 Stockholm

info@stabilbygg.se

Tack för ditt intresse, vi återkommer så snart som möjligt!